º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Mar 06, 2009 9:31 pm
Avatar
avatar
takemi_18Member
Nữ
Sagittarius
Tổng số bài gửi : 72
Birthday : 05/12/1994
Age : 24
Đến từ : Heaven
Job/hobbies : đọc truyện, xem film,nghe nhạc
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 3659
Registration date : 16/12/2008

Bài gửiTiêu đề: zui..zui...zui
Xem lý lịch thành viên

Sau đây là một số câu nói bất hủ trong Yamada Taro Monogatari mà các fan đã rút ra được :khi 12:
- Hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi… mang veà
- Khoâng coù ngöôøi naøo ngheøo, chæ coù ngöôøi khoâng coù tieàn maø thoâi.
- Ñi moät ngaøy ñaøng, nhôù luïm moät saøng… côm
- Thaø laáy nhaàm coøn hôn laø boû soùt
- Baây giôø aên, chuùt nöõa cuõng ñoùi. Vaäy aên baây giôø laøm gì, ñôïi ñoùi roài aên luoân
- "No quaù maát ngon”. Vaäy aên no laøm gì, aên ít thoâi ñeå coøn thaáy ngon
- Neáu coù 3 quaû taùo, cho baïn moät quaû, dó nhieân coøn 3 quaû. Truøm maø!
- Hoïc ñi ñoâi vôùi haønh. Nghóa laø ñi hoïc theâm ôû nhaø thaày, thaáy coù troàng haønh laù thì böùng veà laøm böõa toái
- Thaáy caùi gì xaøi ñöôïc giöõa ñaøng, cöù… mang vaøo coå
- Tieát kieäm laø quoác saùch
- Daønh, daønh nöõa, daønh maõi. (ñeå daønh tieàn aù )
- Ai thaép neán vaøo ban ngaøy, seõ phaûi chòu caûnh toái vaøo ban ñeâm.(Azec Baizan) => bôûi vaäy thaép neán laøm gì cho toán.
- Neáu soáng nöûa ngaøy, baïn haõy tích cuûa cho 1 ngaøy.(tuïc ngöõ Cazacvan) => vì vaäy soáng caû ñôøi phaûi tích cuûa cho 2 ñôøi sau.
- Laøm trong 1 thaùng, aên trong 1 ngaøy.(tuïc ngöõ Thoå Nhó Kyø) => phaûi nhòn ñoùi 1 thaùng môùi ñöôïc aên moät laàn.
- Buoân baùn taøu beø khoâng baèng aên deø haø tieän (tuïc ngöõ VN)
- Kheùo tính thì no, kheùo lo thì aám (tuïc ngöõ VN)
- Cuûa mình thì giöõ bo bo
Cuûa ngöôøi thì ñeå cho boø noù xôi.Thu Mar 12, 2009 12:33 pm
Avatar
avatar
Sweet angelSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 152
Birthday : 02/05/1991
Age : 27
Đến từ : Heaven
Job/hobbies : student
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 3637
Registration date : 23/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: zui..zui...zui
Xem lý lịch thành viên

Một ông Việt Nam Mi (vietnamese) đi trên đường, vô tình va phải một ông Tây . Ông Việt Nam nói luôn: "I'm sorry" Thấy thế ông Tây cũng vội vàng nói: "I'm sorry too" Ông Việt Nam liền bảo: "I'm sorry three" Ông Tây ngạc nhiên hỏi: "What are you sorry for???" Ông Việt Nam nhanh nhẹn tiếp: "I'm sorry five" Ông Tây bực lắm rồi nhưng vẫn hỏi: "Are you sick?" Ông Việt Nam nói luôn: "I'm sorry seven" Ông Tây chán nản: "Do you intend to count to eight?" Ông Việt Nam bình thản: "I'm sorry nine" Ông Tây: ????
sưu tầm


Mon Feb 08, 2010 1:58 pm
Avatar
avatar
MậpNewbie
Nữ
Libra
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 06/10/1991
Age : 27
Status : ????????????
Slogan của bạn : "Bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú
Âm thầm, chịu đựng, trả thù sau."


"Thất tình tự tử, đu dây điện
Điện giật tê tê, chết từ từ"
Yên Nhật : 3244
Registration date : 04/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: zui..zui...zui
Xem lý lịch thành viên

takemi_18 đã viết:
Sau đây là một số câu nói bất hủ trong Yamada Taro Monogatari mà các fan đã rút ra được :khi 12:
- Hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi… mang veà
- Khoâng coù ngöôøi naøo ngheøo, chæ coù ngöôøi khoâng coù tieàn maø thoâi.
- Ñi moät ngaøy ñaøng, nhôù luïm moät saøng… côm
- Thaø laáy nhaàm coøn hôn laø boû soùt
- Baây giôø aên, chuùt nöõa cuõng ñoùi. Vaäy aên baây giôø laøm gì, ñôïi ñoùi roài aên luoân
- "No quaù maát ngon”. Vaäy aên no laøm gì, aên ít thoâi ñeå coøn thaáy ngon
- Neáu coù 3 quaû taùo, cho baïn moät quaû, dó nhieân coøn 3 quaû. Truøm maø!
- Hoïc ñi ñoâi vôùi haønh. Nghóa laø ñi hoïc theâm ôû nhaø thaày, thaáy coù troàng haønh laù thì böùng veà laøm böõa toái
- Thaáy caùi gì xaøi ñöôïc giöõa ñaøng, cöù… mang vaøo coå
- Tieát kieäm laø quoác saùch
- Daønh, daønh nöõa, daønh maõi. (ñeå daønh tieàn aù )
- Ai thaép neán vaøo ban ngaøy, seõ phaûi chòu caûnh toái vaøo ban ñeâm.(Azec Baizan) => bôûi vaäy thaép neán laøm gì cho toán.
- Neáu soáng nöûa ngaøy, baïn haõy tích cuûa cho 1 ngaøy.(tuïc ngöõ Cazacvan) => vì vaäy soáng caû ñôøi phaûi tích cuûa cho 2 ñôøi sau.
- Laøm trong 1 thaùng, aên trong 1 ngaøy.(tuïc ngöõ Thoå Nhó Kyø) => phaûi nhòn ñoùi 1 thaùng môùi ñöôïc aên moät laàn.
- Buoân baùn taøu beø khoâng baèng aên deø haø tieän (tuïc ngöõ VN)
- Kheùo tính thì no, kheùo lo thì aám (tuïc ngöõ VN)
- Cuûa mình thì giöõ bo bo
Cuûa ngöôøi thì ñeå cho boø noù xôi.

mình không đọc dc ...


Avatar
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: zui..zui...zuiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Tiết Mục Chuyện Bên Lề » Kết Bạn - Tâm Sự-